Heini Koskinen


Acrobate aérienne

Heini commence ses études à l'école de cirque de Lahti en Finlande. Suivent quatre années d'études à l'Academie des Arts de Turku en Finlande, Heini est alors diplomée comme professeur de cirque. En 2006-2009 elle poursuit ses études au LIDO - Centre des arts du cirque de Toulouse, où elle approfondie son travail comme performeuse de cirque spécialisée en tissu. La résurgence de ses études de violon et chant dépuis 1985 apparaît dans la musicalité et le rythme qui caractérise son travail.

Aujourd'hui Heini fait partie de la collective Mad in Finland, joue son solo et travail dans l'association Clowns Sans Frontières Finlande comme vice président. Elle emprunte des influences de la poésie finlandaise à la grue de 30 metre d'hauteur.


Aerial acrobat

Heini started her studies in Lahti's circus school in Finland. After four years of studies in Turku Arts Academy in Finland, Heini graduated with a circus teacher degree. In 2006-2009 she continued her studies in LIDO - Centre des arts du cirque de Toulouse, where she developed her work as a circus performer specialized in vertical tissu. Her violon and singing studies since 1985 is reappearing in the rythme and musicality that characterises her work.

At the moment Heini is working with the collective Mad in Finland, plays her own solo and works as vice president in the Finnish Clowns Without Borders association. She gets influenced from finnish poetry to 30 meter high cranes.


Ilma-akrobaatti

Heini aloitti sirkusopintonsa Lahden Käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa. Neljän vuoden jatko-opintojen myötä Turun AMK:n Taideakatemian sirkuslinjalla hän valmistui sirkustaiteen opettajaksi. 2006-2009 hän jatkoi opintojaan Toulousessa sirkuskoulu LIDO:ssa, jossa hän syvensi sirkusesiintyjän ammatitaitoja päälajinaan vertikaalikangas. 1985 aloitetut viulunsoiton ja laulun opinnot näkyvät hänen työssään, jota värittää rytmikkyys ja musikaalisuus.

Tällä hetkellä Heini työskentelee Mad in Finland -kollektiivissa, esiintyy omalla soolollaan ja toimii Suomen Klovnit ilman rajoja -järjestön varapuheenjohtaja. Heini saa vaikutteita suomalaisesta runoudesta 30 metrin nostokurkiin.
                                                                                                          


Diplomes / Degrees / Tutkinnot


2009 Formation professionnelle des Arts du Cirque, Centre des arts du cirque LE LIDO.
2006 BA: Turku Arts Academy, Circus department, teacher training  / Turun AMK:n Taideakatemia, sirkusopettajakoulutus.
2002 Lahti College of Arts and Crafts, Circus department / Lahden käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, sirkuslinja.
2000 Graduate: Kallio Performing Arts High School / Ylioppilas: Kallion ilmaisutaidon lukio. 


Cv Fr photo.pdf Cv Fr photo.pdf
Size : 2980.45 Kb
Type : pdf
CV in English.pdf CV in English.pdf
Size : 2977.1 Kb
Type : pdf
Cv Fi foto.pdf Cv Fi foto.pdf
Size : 2996.089 Kb
Type : pdf
Make a Free Website with Yola.